top of page

Superblack โดยกระบวนการ Ion plating*

Superblack โดยกระบวนการ Ion plating*

*Ion-Plating (IP) คือเทคนิคด้านการ เคลือบผิววัสดุที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในฐานะเทคโนโลยีด้านวัสดุที่สำคัญของ โครงการด้านอวกาศ กลายเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมและมีการนำมาประยุกต์ใช้

อยู่ในขณะนี้ เป็นสุดยอดทางด้านความทนทานเทคโนโลยี Ion-Plating คือการนำเอาวัสดุไทเทเนียมมาผ่านกระบวนการทำให้แตกตัวเป็นไออนไนซ์โดยการใช้ความร้อนถึง 2000 องศา เซลเซียส ด้วยลำแสงอิเล็กตรอนในสภาพสูญญากาศ จากนั้นจึงใช้แรงดันเพื่อนำ ไทเทเนียมที่แตกตัวเป็นไอออนไนซ์มาเคลือบบนผิวหน้าของชิ้นงาน Ion-Plating จึงไม่ทำให้ลอกง่าย ปลอดภัยต่อการสวมใส่ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้อันเนื่องมาจากวัสดุที่เป็นโลหะ

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page